Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Публикации

Няма все още публикации.

Издадени книги

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

За контакти:

Донка Колева

Родена съм в с. Синдел Варненска област на 11 юли 1958 г. Детството ми мина в с . Житница Варненско. Жител съм на гр.Провадия. Професията ми е икономист- счетоводител. Пиша стихове от много малка, още като научих буквите. От 1994 г до ден днешен пиша смешни стихове, афоризми, епиграми и кратки хумористични разкази. Не съм изневерила и на лириката. Първите ми изяви на сатиричния фронт бяха във вестник " Хумористичен вестник" . След това се появиха и във вестниците "Трета възраст" , " Луд труд" , " Пардон" , "Стършел" , " Шега" , " Провадийски глас" и някои руски вестници. Имам авторско участие в алманаха " Маскарад" , Смешни афоризми , в трите сборника " Законите на Мърфи в ефир" , в Антология- афоризми от варненски автори" . Мои афоризми всяка неделя звучат по програма " Хоризонт" на Българското национално радио в предаването " Законите на Мърфи". Автор съм на сатиричната книга със афоризми, епиграми и сатирични строфи " Просветки".


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Мобилна версия | Контакти | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab


Автори (72) | Публикации (72) | Прегледи (130727) | Илюстрации (201) | Търсения (180) | Изтегляния (41197)

Платформа OMP 2, версия 14.43 (c) 2014 - 2021, AntoLab