Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Публикации


1

Издадени книги

Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

Никола Анков †

https://www.facebook.com/nikola.ankov.1

Никола Анков е роден на 7.ІХ. 1949 г. в гр. Варна. Завършил Медицина в родния си град, специализира "Акушерство и гинекология" и "Психология на сексуалността". Това не му пречи да печата в местния и централен печат своите среднощни видения.След разпределение в добруджанския край, без да иска печели 3-то място в анонимен конкурс "Житни класове" 84, и започва да се изживява като поет... Поетът Никола Анков, наричан още "Доктора" в един любим литературен сайт hulite.net, обича да се разхожда в Морската градина и да чувства с порите на старата си кожа вечерния бриз. И после, късно вечерта, с приятели край любимия театър на чаша водка да рецитира свои и чужди стихове. Боготвори Яворов и Павел Матев и опитва да се докосне до тяхната поезия. В ранената си късна мъжка есен се решава да издаде на книжен носител своите преживявания, сплав от моряклък и житейски несгоди, от любови и раздели, от приятелства и предателства, за да лекува с поезията си раними и сродни души...включая и себе си. Умира на 27.І. 2022 г.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (276) | Прегледи (254797) | Илюстрации (458) | Търсения (1106) | Изтегляния (214311)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab