Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Публикации

Няма все още публикации.

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

За контакти:

Павлина Циганчева

Павлина Циганчева е дългогодишна артист-хористка на Варненската опера. В продължение на повече от две десетилетия едновременно с пеенето тя пише разкази, фейлетони и романи. От 1987 година публикува свои творби в алманах "Простори", във вестницике "КИЛ", "Стършел", "Черноморски преглед", "Народно дело", "Полет" и др. Разказите й многократно са четени по радио Варна. Има грамоти за активна духовна и творческа дейност и участие в литературния и културния живот на града през периода 1990-2011 г. Член е на Сдружението на писателите Варна. Автор на сборниците с разкази "Чудесна си" (1993), "Интимно" (2002) и "Зъбобол" (2008) - фейлетони, анекдоти, афоризми, както и на романите "Чужденецът" (2001), "Примамливи светлини" (2003), "Тайната на парите" (2004), "Неволен свидете" (2005), "Опасни връзки" (2006), и "Морска сирена" (2009), както и на романа "На гурбет".


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Мобилна версия | Контакти | Съдържание | Facebook | RSS |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя
Ванилин Гавраилов, председател
Ангел Дюлгеров, заместник-председател
Управителен съвет: Ангел Дюлгеров, Ванилин Гавраилов, Мариан Желев, Руми Пенчева, Иван Овчаров, Кирил Георгиев, Ваня Колева
Телефон на Сдружението: 052 639374

Ангел Дюлгеров, главен редактор на вестник "КИЛ"

Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Мариан Желев
Системен администратор: AntoLab


Автори (21) | Публикации (57) | Прегледи (119395) | Илюстрации (100) | Търсения (165) | Изтегляния (38838)

Платформа OMP 2, версия 14.42 (c) 2014 - 2021, AntoLab