Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Публикации

Няма все още публикации.

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

За контакти:

Йордан Гайдаров

ОР Подполковник Йордан Николов Гайдаров е роден 1950 г. в гр. Златарица, окр. В. Търновски. Има висше икономическо образование. Работил е над 20 години в системата на МВР и в сферата на държавната и частната фирмена сигурност. Офицер от резерва на Националната служба за сигурност. Автор е на първото издадено в Р България учебно пособие “Фирмена сигурност” (1998 г.), водещ съавтор на книгата “Сигурност” (2002 г.), автор на монографията „Самозащита и защита срещу рисковите фактори” (2006 г.) и основоположник на науката за самозащита и защита - “СИГУРНОСТ”. Автор на криминално-езотеричния роман „Ликвидатор от отвъдното”, на разкази, на фейлетони, на вицове и на карикатури. От 2010 г. членува в Сдружението на писателите – гр. Варна, а от 2012 г. е Администратор на групата „АТЛАС” във ФБ.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Мобилна версия | Контакти | Съдържание | Facebook | RSS |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя
Ванилин Гавраилов, председател
Ангел Дюлгеров, заместник-председател
Управителен съвет: Ангел Дюлгеров, Ванилин Гавраилов, Мариан Желев, Руми Пенчева, Иван Овчаров, Кирил Георгиев, Ваня Колева
Телефон на Сдружението: 052 639374

Ангел Дюлгеров, главен редактор на вестник "КИЛ"

Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Мариан Желев
Системен администратор: AntoLab


Автори (21) | Публикации (57) | Прегледи (119374) | Илюстрации (100) | Търсения (165) | Изтегляния (38838)

Платформа OMP 2, версия 14.42 (c) 2014 - 2021, AntoLab