Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Публикации

Няма все още публикации.

Издадени книги

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

Панчо Недев †

Изпрати писмо

ПАНЧО НЕДЕВ (1937) е от старото поколение варненски писатели , които започнаха своя творчески път през 60-те години на м.в. Завършил е Учителския институт-Варна (1956 г), СУ „Св. Климент Охридски” – българска филология и задочно журналистика. Бил е редактор в Радио Варна, моряк от плавсъстава на БМФ като първи помощник-капитан; учител и директор на Основните училища в камчийските села Дъбравино и Гроздево. По-голямата част от трудовия си стаж отработва като редактор и главен редактор на ведомствени печатни издания. Член е на Дружеството на варненските писатели почти от неговото основаване, от 1976 година. Беше председател на Инициативния комитет за подготовката и учредяването на настоящото Сдружение през 1990 година. Член е и на Съюза на българските писатели. Печата в централни и местни издания, автор е на 28 книги – като автор и съавтор.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (72) | Публикации (84) | Прегледи (141690) | Илюстрации (233) | Търсения (213) | Изтегляния (177840)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2022, AntoLab