Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Автори на Сдружението (А→Я)

† Атанас Липчев

Профил

† Иван Овчаров

Профил

Ангел Дюлгеров

Профил

Валентин Димитров

Профил

Ваня Колева

Профил

Дима Димитрова

Профил

Донка Колева

Профил

Иван Ставрев

Профил

Йонко Йонков

Профил

Йордан Гайдаров

Профил

КИЛ

Профил

Мариан Желев

Профил

Марко Илиев

Профил

Милена Белчева

Профил

Никола Анков

Профил

НОВИНИ

Профил

Павлина Циганчева

Профил

Панчо Недев

Профил

Радостина Драгоева

Профил

Руми Пенчева

Профил

† Лидия Ковачева

Профил

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

За контакти:

НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Мобилна версия | Контакти | Съдържание | Facebook | RSS |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя
Ванилин Гавраилов, председател
Ангел Дюлгеров, заместник-председател
Управителен съвет: Ангел Дюлгеров, Ванилин Гавраилов, Мариан Желев, Руми Пенчева, Иван Овчаров, Кирил Георгиев, Ваня Колева
Телефон на Сдружението: 052 639374

Ангел Дюлгеров, главен редактор на вестник "КИЛ"

Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Мариан Желев
Системен администратор: AntoLab


Автори (21) | Публикации (57) | Прегледи (119368) | Илюстрации (100) | Търсения (165) | Изтегляния (38838)

Платформа OMP 2, версия 14.42 (c) 2014 - 2021, AntoLab