Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Автори на Сдружението (А→Я)

Ангел Дюлгеров †

Профил

Атанас Липчев †

Профил

Валентин Димитров

Профил

Валентина Лозова

Профил

Ванилин Гавраилов

Профил

Ваня Колева

Профил

Венеция Павлова

Профил

Венцислав Бойчев

Профил

Веселина Цанкова †

Профил

Габриела Плочева

Профил

Георги Бербенков

Профил

Даниела Паскова

Профил

Данка Стоянова

Профил

ДАТИ

Профил

Диана Софрониева

Профил

Дима Димитрова

Профил

Димана Сотирова

Профил

Димитър Димитров (Леондиев)

Профил

Димитър Ефремов

Профил

Димитър Кандев

Профил

Донка Колева

Профил

Екатерина Митева

Профил

Емил Иванов †

Профил

Женя Маринова-Стойкова

Профил

Иван Доброгледски

Профил

Иван Долски

Профил

Иван Едрев

Профил

Иван Кьосев

Профил

Иван Овчаров †

Профил

Иван Ставрев †

Профил

Илия Берберов

Профил

Илия Топчиев

Профил

Илиян Троянски

Профил

Йонко Йонков

Профил

Катя Вангелова

Профил

Кера Бодурова

Профил

КИЛ

Профил

Кирил Георгиев

Профил

Лидия Ковачева †

Профил

Людмила Стоянова †

Профил

Мариела Русева

Профил

Марин Бояджиев

Профил

Марко Илиев

Профил

Мартин Лазаров

Профил

Матейна Нулис

Профил

Милена Белчева

Профил

Михо Стойчев †

Профил

Наско Енев

Профил

Нели Никова

Профил

Никола Анков †

Профил

НОВИНИ

Профил

Павлина Циганчева

Профил

Панчо Недев †

Профил

Петър Стойков

Профил

Планимир Петров

Профил

Радостина Драгоева

Профил

Рени Станкова

Профил

Руска Даскалова

Профил

сборник

Профил

Светлин Трендафилов

Профил

Свилен Лапаков

Профил

Симеон Илиев †

Профил

Славян Йоргакиев

Профил

Станка Бонева

Профил

Стефка Маркова-Маринова

Профил

Турхан Расиев

Профил

Христо Георгиев (Венчанлиев)

Профил

Ценка Илиева

Профил

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (72) | Публикации (84) | Прегледи (148419) | Илюстрации (240) | Търсения (232) | Изтегляния (179518)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2022, AntoLab