Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

СОЦИАЛИЗМЪТ Е МЪРТЪВ! ДА ЖИВЕЕ СОЦИАЛИЗМЪТ!

Подзаглавие: Шифърът на Маркс – Социализъм с човешко лице

Публицистика в две части: "Държавата" и "Икономическа теория на социализма". Подготвяйки първото издание, авторът е арестуван през 1986 г. Книгата излиза за пръв път през 1993 г. от "Колор принт", Варна.

изд. МС, Варна, 2021 г.
ISBN 978-619-7328-47-9


Тодор Бомбов
За "СОЦИАЛИЗМЪТ"

Този труд е разделен на две автономни книги.

Първата книга, Държавата, представя една радикално нова политическа система на обществото, която е най-демократичната система изобщо възможна! Това е напълно ново общество, едно наистина гражданско общество, което иначе в капиталистическата система е само една утопия! В тази книга разглеждам принципите на научния социализъм, т.е. всички онези принципи на марксизма за държавата, които изграждат социализма като политическа система на равноправие и реална пряка демокрация.

Втората книга, Икономическа теория на социализма, е продължение и, доколкото знам, единствено продължение на най-великия труд на Маркс – Капиталът! Икономическата наука за социализма прави Марксовия социализъм вече напълно възможен. В тази книга разглеждам икономическите закони, които изграждат социализма като по-ефективна икономическа система от капитализма. Тези закони превръщат социализма в една автоматична икономика - нещо немислимо досега в историята на световните икономически отношения. Тези закони правят социализма най-пазарната икономика изобщо възможна.

От 1917 до 1991 година тоталитарната система в СССР и Източна Европа беше наречена социализъм и дори с научно безсмислените и фалшиви имена комунизъм и комунистически режим! Изразът комунистически режим е оксиморон, израз от две взаимно изключващи се научни понятия. В този режим официалната идеология беше уж марксизмът, но в действителност той не можеше да търпи никаква марксистка критика. Напротив, тъкмо тази критика беше подложена на полицейско преследване и репресии като част от общия полицейски произвол на тоталитарния режим.

Социализъм никъде и никога не е имало!

Така нареченият “социализъм” надмина и най-краставите препоръки на Кейнс! Такъв регулиран държавен капитализъм, такава намеса на държавата в икономиката като “социализма”, даже и Кейнс не е мечтал! Неговият "планов капитализъм" на Запад е същият "планов социализъм" на Изток. Няма по-добро приложение на кейнсианството от “социализма” на ХХ век!
Сподели:
Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

Тодор Бомбов

Профил

https://www.amazon.com/Books-Todor-Bombov/s?rh=n%3A283155%2Cp_27%3ATodor+Bombov

ТОДОР БОМБОВ Тодор Борисов Бомбов е роден на 21 ноември 1959 г. Авторът за себе си: "Роден съм във времето на Big Brather и лъжата за светлото ни бъдеще, във Фермата на Оруел и неговата никога несвършваща 1984 година. През 1978 година завърших Техникума по корабостроене и корабоплаване във Варна, след което служих на Родината три години. После, през 1985 г. завърших ВИНС (Висшия институт за народно стопанство). През това време, докато следвах висшето си образование, от 1982 насетне, започнах да пиша книгата си "Социализмът", за която бях арестуван от Държавна сигурност на 27 март 1986 г. Успях да я издам през 1993 г. и след това - в нови издания. През 1997 г. завърших и второто си висше образование в Техническия университет във Варна, специалност "Компютърна техника и технологии". През 1992 г. започнах работа в Митница Варна, където работя и досега като старши митнически инспектор. Имам издадени четири книги на английски език в Съединените щати от издателство S.B.P.R.A. - Strategic Book Publishing & Rights Agency. Това са: "Of Rats and Men" (2013 г.); "Socialism Is Dead! Long Live Socialism!" (2017 г.); "Homo Cosmicus" (2019 г.); Homo Cosmicus 2: Titan" (2022 г.). Три от тях са издадени от същото издателство и на български език: "Социализмът е мъртъв! Да живее социализмът!" (2021 г.); "Homo Cosmicus: Омерон" (второ преработено издание - 2022) и "Homo Cosmicus 2: Титан" (2022). На български език "Of Rats and Men е издадена под заглавието "Човешка трагедия" заедно с "Homo Cosmicus през 2002" година в една обща книга. А "Социализмът" има първо издание през 1993 година под заглавието Социализмът - лъжата на века или векът на лъжата" от варненското издателство "Колор принт", след което има второ издание през 2002 г. от същото издателство. В своето трето издание под заглавие "Социализмът е мъртъв! Да живее социализмът!" книгата е издадена от варненското издателство "Морски свят" през 2018 г. и от SBPRA - 2021 г. И трите ми книги имат върху кориците си знак 5 звезди (FIVE STAR), който се дава само за най-добрите книги от читателите на най-голямата англоезична (или поне в Щатите) читателска платформа READERS' FAVORITE от ежегодния ѝ конкурс. Освен това книгата ми "Of Rats and Men" е удостоена с наградата HONOURABLE MENTION (ПОХВАЛА) от Нюйоркския книжен фестивал през 2016 г., която също е на корицата. Имам идеята да издам и тази книга на български език като второ издание от американското ми издателство. Всичките ми книги имат също по 5 или 4 звезди одобрение в международния писателски сайт International Writers Inspiring Change, както и са включени в сайта за електронни книги Book-Blip (Book-Blip.com bookstore) - сайт за най-добрите книги в e-Book и audio формати."


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (262) | Прегледи (243914) | Илюстрации (449) | Търсения (1014) | Изтегляния (213256)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab