Сайтът е архивиран в началото на 2017 г.
Общество на писателите - Варна : Онлайн трибуна, дневник и архив Литературното творчество според руския класик

Инициативи

"По думите ще ги познаете" : Боян ЛАЛОВ

Общество на писателите

09.06.2016, 13:43:59. Промяна: 09.06.2016, 14:05:00. Прегледи: 617

Представяме участници от проведения от Общество на писателите конкурс с мото "По думите ще ги познаете", в който не бе излъчен победител. Нетрадиционният конкурс бе обвързан с дарителската кампания "Спечели, за да дариш".

Помолихме нашите участници да попълнят литературната анкетна карта на ОПВ.

 

АНКЕТНА КАРТА
на Обществото на писателите – Варна

1

Вашите имена / псевдоним

Боян Цветков Лалов

2

Родом от

с. Дерманци, Ловешко

3

Живеете в(ъв)

София

4

Възраст

72 години

5

Образование / специалност

висше, инженер, професор по методика на техническите науки

6

Коя ваша лична черта пренасяте най-често в литературните си текстове?

съчувствие, родолюбие

7

Имате ли издадени книги?

Ако ДА, моля избройте всички или основните от тях в последователност: ЗАГЛАВИЕ (жанр, вид издание), ГОДИНА

„Тангра. Смехът на Бога”, стихосбирка, 2002, в съавторство с Ленко  Цветков Лалов

„Букви – Картинки” – стихове за деца, 1993, 1995

Easy English – Лесен  Английски” – стихове за деца,  2015

Екстраполационна теория на обучението, монография, 2003

Функционалният подход в обучението по електротехника, електроника, автоматика и информатика, 2004

Новата парадигма в образованието, монография, 1989

Кибернетика и педагогика, монография в съавторство, 1980 и др.

8

Какво пишете в момента?

Какво цели? Към кого е насочено?

Подготвям за печат „Разкази, есета, стихотворения” и ”Петко Тигъра” – стихотворения за деца.

Моята цел е:  „Помогни ми да те возвися” – както пишеше на едно старо българско училище.

9

Вашите кумири в литературата?

В прозата: Йовков, Хайтов, Юго, Мопасан. В поезията: Пушкин, Лермонтов, Вазов, Смирненски.

10

Препоръчайте ни книга?

Ако вие сте Ной и трябва да изберете за спасяване само една книга, коя ще бъде тя?

Книгата на Дейл  Карнеги – „Как да печелим приятели” – необикновено съчетание на хуманизъм и прагматизъм.

11

Какво най ви мъчи в съвременната българска литература?

Не отразява сатирично  трагичното в разрухата на българската духовност и държавност.

12

Цитирайте малък откъс от ваше произведение?

В София, на чаршията
вика се от джамията:
Зарадвайте се гяури,
гответе фес и потури!
Баш политици, умници
печелят турски жълтици.
Всеки се от тях надява
евтино да ви продава.
Те ще ви правят ратаи
на цариградски бейове.
те ще затрият земята
на Левски и Караджата.

Дата: 05.06.2016
Място: София

Сподели:

Отворена литературна формация, основана през февруари 2013, работеща по пропагандиране на литературното изкуство чрез иницииране на културни събития, школи, проекти, издания, четения и представяния.

Общество на писателите

По градове

Бургас / Русе / Варна (1) | Ванкувър (1) | Варна (15) | Велико Търново (2) | Дряново (1) | Дряново / Силистра (1) | Козлодуй (2) | Мездра (1) | Силистра (2) | София (3) |

НАЧАЛО | Инициативи | Периодика | Автори | Книги | Представяния | Документи | Колонката на... | Пращат ни |

Мобилна версия | Контакт | Съдържание | Файлове | RSS | Facebook | FR |

Copyright © varnawriterssociety.net

"Общество на писателите - Варна" (ОПВ) е приемник на "Общество на младите писатели (ОМП)".

Редактори на сайта: Огнян Антов, Мариан Желев, Елена Владова
Системен администратор: AntoLab

Автори (33) | Публикации (154) | Прегледи (171533) | Илюстрации (287) | Търсения (238) | Изтегляния (17623)

Платформа OMP 3, версия 14.25.29 (c) 2014 - 2020, AntoLab