Сайтът е архивиран в началото на 2017 г.
Общество на писателите - Варна : Онлайн трибуна, дневник и архив Литературното творчество според руския класик

Отхвърляне на режима

Прегледи: 1745

ПЕТРОВ, Пламен
Отхвърляне на режима или проваленият годеж : Фарс в 3 д. / Пламен Петров. - Силистра : Оптимум, 2003 (Силистра : РИТТ). - 76 с. ; 20 см
Офс. изд.
ISBN 954-9814-05-X : Без сведение за цена
886.7-22
Михаил ЖЕКОВ

„ОТХВЪРЛЯНЕ НА РЕЖИМА” ИЛИ ОТХВЪРЛЯНЕ НА ДОГМИТЕ
* Размисли по повод една необичайна книга

Пиесата „Отхвърляне на режима” от Пламен Петров /„Оптимум”, 2003/ е една брилянтна творба в Шекспиров стил, която на някого може би ще се стори закъсняла, но по-добре късно, отколкото никога, пък и вечните теми никога не са закъснели. Защото в нея се визират именно вечните теми за борбата между доброто и злото, за правото на щастие. Отстоява се също правото на свободата като жизнена необходимост на всеки народ, който е узрял за нея:

„Гневът на поданиците стремително назрява
и вече бик народът е, а не покорна крава.”
/Дудий/

Това е втората книга на Пламен Петров след съвместния му проект с поета Павлин Ботев, а именно тяхната сюрреалистична и бунтарска „Поема за Бирняка” /„Оптимум”, 2002/. Но този път той се е върнал към класическия стих и в безупречни рими ни рисува една история в декамероновския изказ на Бокачо, смесен с идилиите на Пшебишевски. Вкусът към пародията, която като че ли е неизменна съставка в творчеството на Петров, и към иронията, с която той гледа към всичко „правилно и гнило”, е основен лайтмотив и в тази му творба. Всяка забрана е грешна, крещи в пиесата си авторът - в живота може да има само една догма и тя е, че „не може да има догми”. Ще цитирам стихотворението, посветено на Царя от придворната поетеса Антония:

Като земята страдаща и плодна
аз тръпна под железният ти плуг,
тез семена, с които ме даряваш,
не ми е давал никой друг.
О, мой сеячо и стопанин,
утробата ми оплоди!
От мен, щом този миг настане,
най-нежен плод ще се роди.
Ори, ори във чернозема
на влажната ми морна плът,
аз силата ти ще поема
във всеки свой изстрадал кът!

Малко грубо и първично наистина, но алюзията към някогашните поети-стихоплетци, които възхваляваха Партията и нейния пръв ръководител /пиесата е писана през 1988/89 г./, не може да бъде по-рафинирана. Такива слагачески бяха тогава стиховете на придворните поети и в творбата на Пламен Петров те са получили заслужено разголване и осмиване.
„Отхвърляне на режима” е пиеса, която се чете на един дъх, но нейната истинска значимост е в това, че освен бунта против отишлия си тоталитаризъм тя е и предупреждение за всяко попълзновение срещу все още крехката ни демокрация. Дай, Боже, от нея да се заинтригува и някой режисьор, за да я видим реализирана и на сцената!

638 Пламен Петров. Отхвърляне на режима (пиеса). - PDF версия

Сподели:

Отворена литературна формация, основана през февруари 2013, работеща по пропагандиране на литературното изкуство чрез иницииране на културни събития, школи, проекти, издания, четения и представяния.

Пламен Петров

Силистра

Профил

http://liternet.bg/publish26/plamen-petrov/index.html

Изпрати писмо

Пламен Маринов Петров е роден в Силистра на 19.02.1963 г. Завършил е българска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, живее в родния си град, сътрудничи на местния и на централния печат. Автор е на книгите „Поема за Бирняка” (съавт. Павлин Ботев, 2002), „Отхвърляне на режима” (2003) и „Нов юнашки епос 1,2 и 3” (съавт. П. Ботев, 2007, 2013, 2014). От него са и пиесите „СРС” (Литературен вестник, бр. 4 от 2011 г.) и „Учителят” (Литернет, 2012).

По градове

Бургас / Русе / Варна (1) | Ванкувър (1) | Варна (15) | Велико Търново (2) | Дряново (1) | Дряново / Силистра (1) | Козлодуй (2) | Мездра (1) | Силистра (2) | София (3) |

НАЧАЛО | Инициативи | Периодика | Автори | Книги | Представяния | Документи | Колонката на... | Пращат ни |

Мобилна версия | Контакт | Съдържание | Файлове | RSS | Facebook | FR |

Copyright © varnawriterssociety.net

"Общество на писателите - Варна" (ОПВ) е приемник на "Общество на младите писатели (ОМП)".

Редактори на сайта: Огнян Антов, Мариан Желев, Елена Владова
Системен администратор: AntoLab

Автори (33) | Публикации (154) | Прегледи (171634) | Илюстрации (287) | Търсения (238) | Изтегляния (17637)

Платформа OMP 3, версия 14.25.29 (c) 2014 - 2020, AntoLab