Сайтът е архивиран в началото на 2017 г.
Общество на писателите - Варна : Онлайн трибуна, дневник и архив Литературното творчество според руския класик

Вапцаров на български

Прегледи: 10490

886.7.09
В 21

Антов, Огнян. Вапцаров на български. - Варна : Славена, 2002. - 78 с. ; 20 см. - ( Библиотека за учителя и ученика ; 14 )
Офс. изд. - 200 тир.

ISBN 954-579-225-6
УДК 886.7-1.09(092)+92

Именен показалец
Вапцаров, Никола Йонков (за него)
Антов, Огнян Тодоров

Предметен показалец
Българска художествена литература - поезия - литературни анализи
Книгата е желание за потъване в литературата като изкуство, а не в литературата – рупор на нравствени, морални и прочие ценности. В този смисъл (без това да е самоцел) книгата стига до там, откъдето започва популярното (особено школското) говорене за литература. Това е естествен опит за затворен анализ на осем Вапцарови стихотворения – цикъла “Песни за човека”. Те сами си съзиждат контекст. Книгата е нещо като пособие на един частен поглед към творбите на Вапцаров и затова не е пълноценна без паралелно четене на самите творби. Заглавието е, разбира се, провокативно. Цели да по(д)веде читателското любопитство (да пожелае) да надзърне и зад корицата. А иначе основата е тази: нека четем – Вапцаров и всички големи поети – със средствата на литературната наука и с епидермиса на сетивата си.
*
“Вапцаров на български” изследва цикъла “Песни за човека”, първи от сбирката “Моторни песни”, 1940. Снабдена е с послеписи, въвеждащи и обобщаващи думи, но всички те обслужват ядрото – анализи на осемте стихотворения на цикъла. Това е проспективна плетеница от анализи, които (колкото повече се навлиза в цикъла) толкова повече ретроспективни нишки извеждат от изминатото… Целите са няколко: Фокусиращ анализ на конкретно стихотворение – основни смисли, тип лирически светоглед, ритъм и стих, стилистика. Но конкретните анализи не се стремят към изчерпателност, а към нещо друго. Стремят се към мотивната структура и въобще към тези нива на художествената тъкан, които правят от отделните творби една цялост, многоизмерен обект със свой контекст. Тоест освен въздействащите средства на отделните творби, друга основна теза е цикличността и нейните пътища и закономерности… Защото поезията на Н. Вапцаров е естествено-циклична. С друго, освен с поезията, тази книга не се занимава.

"Вапцаров на български", пълно уеб издание в Anapest.Org

Сподели:

Отворена литературна формация, основана през февруари 2013, работеща по пропагандиране на литературното изкуство чрез иницииране на културни събития, школи, проекти, издания, четения и представяния.

Огнян Антов

Варна

Профил

http://www.anapest.org/

Изпрати писмо

Роден 1976, Варна. Хуманитарна гимназия, Българска филология СУ. Редактор и коректор. Отличаван в конкурси за драматургия: “Табелата с изтрития надпис” (фестивал за млади драматурзи в Таунсвил, Австралия, 1994); “Юда” (поощрителна награда от Първия национален конкурс за българска драматургия “Иван Радоев” - Плевен, 2001). Поставя пиеси и театрални проекти на самодейна сцена (“Герой на нашето време”, 2000; „Варна Проджект 2013”). От 2005 поддържа Anapest.Org (Web Архиви), занимава се и с Авторски Web Design. До 2015 пет издадени книги: изследване ("Вапцаров на български", 2002), 2 стихосбирки ("Него го няма от няколко часа", 2004; „Автопортрети и писма“, 2015), роман ("Тате отива за колело", 2013) и сборник пиеси (2013). Пише и музика, член на BUNA POMERANZA.

По градове

Бургас / Русе / Варна (1) | Ванкувър (1) | Варна (15) | Велико Търново (2) | Дряново (1) | Дряново / Силистра (1) | Козлодуй (2) | Мездра (1) | Силистра (2) | София (3) |

НАЧАЛО | Инициативи | Периодика | Автори | Книги | Представяния | Документи | Колонката на... | Пращат ни |

Мобилна версия | Контакт | Съдържание | Файлове | RSS | Facebook | FR |

Copyright © varnawriterssociety.net

"Общество на писателите - Варна" (ОПВ) е приемник на "Общество на младите писатели (ОМП)".

Редактори на сайта: Огнян Антов, Мариан Желев, Елена Владова
Системен администратор: AntoLab

Автори (33) | Публикации (154) | Прегледи (171543) | Илюстрации (287) | Търсения (238) | Изтегляния (17623)

Платформа OMP 3, версия 14.25.29 (c) 2014 - 2020, AntoLab