Сайтът е архивиран в началото на 2017 г.
Общество на писателите - Варна : Онлайн трибуна, дневник и архив Литературното творчество според руския класик

↓ Към книгите на гостуващи автори ↓

Книгите на Общество на писателите - Варна (А→Я)

16 истории на Иванка Иванова, Елена Владова

20 години драматургия без театър (1992 - 2011), Огнян Антов

22 още по-нови истории на Иванка Иванова, Елена Владова

"Известия на РИМ - В. Търново 1962-2005". Аналитичен библиографски указател, Теодор Иванов

Автопортрети и писма, Огнян Антов

Ванилено небе, Милена Белчева

Вапцаров на български, Огнян Антов

Възхвала на глупостта, Елена Владова

Емиграция : #3, април 2014, Общество на писателите

Етюд за притихване, Милена Белчева

Жив, Мариан Желев

Заличаване, Теодор Иванов

Имената - начин на употреба и злоупотреба : #1, януари 2014, Общество на писателите

Катастрофа, Мариан Желев

Него го няма от няколко часа, Огнян Антов

Нови 20 истории на Иванка Иванова, Елена Владова

Окупация: Кой? Какво? Кого? : #2, февруари 2014, Общество на писателите

Потоп : #4, юли 2014, Общество на писателите

Пустинните места, Елена Владова

Сбогом, България, Мариан Желев

Столици на културата: #5, ноември 2014, Общество на писателите

Тате отива за колело, Огнян Антов

Терминатор тук и сега, Пламен Петров

Човекът, който въздишал, Елена Владова

Книги на гостуващи автори (А→Я)

Pink Floyd, Владимир Шумелов

Долу Големия брат, Павлин Ботев

Каквото дойде, Владимир Шумелов

Километър 375, Михаил Жеков

Нов юнашки епос, П. Ботев / П. Петров

Нов юнашки епос 1, 2 и 3, П. Ботев / П. Петров

Отхвърляне на режима, Пламен Петров

Поема за Бирняка, П. Ботев / П. Петров

Шемет, Пламен Петров

Отворена литературна формация, основана през февруари 2013, работеща по пропагандиране на литературното изкуство чрез иницииране на културни събития, школи, проекти, издания, четения и представяния.

По градове

Бургас / Русе / Варна (1) | Ванкувър (1) | Варна (15) | Велико Търново (2) | Дряново (1) | Дряново / Силистра (1) | Козлодуй (2) | Мездра (1) | Силистра (2) | София (3) |

НАЧАЛО | Инициативи | Периодика | Автори | Книги | Представяния | Документи | Колонката на... | Пращат ни |

Мобилна версия | Контакт | Съдържание | Файлове | RSS | Facebook | FR |

Copyright © varnawriterssociety.net

"Общество на писателите - Варна" (ОПВ) е приемник на "Общество на младите писатели (ОМП)".

Редактори на сайта: Огнян Антов, Мариан Желев, Елена Владова
Системен администратор: AntoLab

Автори (33) | Публикации (154) | Прегледи (172861) | Илюстрации (287) | Търсения (238) | Изтегляния (17775)

Платформа OMP 3, версия 14.25.29 (c) 2014 - 2020, AntoLab