Сайтът е архивиран в началото на 2017 г.
Общество на писателите - Варна : Онлайн трибуна, дневник и архив Литературното творчество според руския класик

Публикации


1

Отворена литературна формация, основана през февруари 2013, работеща по пропагандиране на литературното изкуство чрез иницииране на културни събития, школи, проекти, издания, четения и представяния.

Светла Дамяновска

Мездра

Изпрати писмо

Светла Дамяновска е родена във Враца. До 2004 г. работи като текстилен дизайнер. През 2009 г. придобива Бакалавърска степен по Информационни фондове на културно-историческото наследство, а през 2011 г. и магистърска - Защита на културно-историческото наследство в Република България, защитени в УниБИТ - София. Живее в гр. Мездра. Работи в Община Мездра като главен експерт „Култура, културно наследство и художествена галерия”. От 2001 г. е председател на Литературен клуб „Хр.Ботев” в града. Участва в учредяването на “Дружество на писателите – Враца” и е в комисията по прием на нови членове. От 2006 г. е член на Съюза на българските писатели. Секретар на Славянското дружество в мездра, член на Краеведското дружество. Печата от 1979 г., но сериозните си работи (поезия, проза, журналистически материали) създава след 1986 г. Сътрудничи на много регионални и национални вестници, както и на редица списания. Нейни творби са отпечатани и в над 20 сборника. Авторка на 6 поетични книги: “Етюди за самота” – ИК “Хермес” 1993 г.; “Заесеняване” – ИК “Гебра” 1998 г.; “След...” – ИК на Фондация “Искър” 1999 г.; “Мозайка” – ИК “Майобо” 2000 г.; “Малък художник с големи идеи” – ИК към Фондация “Искър” 2002 г., “Носталгия по бъдещето” – Враца 2005 г. Има издадени и 3 книги с проза - през 2003 г. в ИК”Хермес” излезе “Съчинения по живота” , ИК “Палмира“ - Стара Загора “Козе мляко” (детска фантастична приказка). Сборникът с разкази “Разходка с Ноев ковчег” беше отпечатан през 2008 г. от ИК ”Българска книжница” – София. Подготвени за печат са стихосбирката „Синини върху душата” и сборникът с 24 разказа „Български работи”.

По градове

Бургас / Русе / Варна (1) | Ванкувър (1) | Варна (15) | Велико Търново (2) | Дряново (1) | Дряново / Силистра (1) | Козлодуй (2) | Мездра (1) | Силистра (2) | София (3) |

НАЧАЛО | Инициативи | Периодика | Автори | Книги | Представяния | Документи | Колонката на... | Пращат ни |

Мобилна версия | Контакт | Съдържание | Файлове | RSS | Facebook | FR |

Copyright © varnawriterssociety.net

"Общество на писателите - Варна" (ОПВ) е приемник на "Общество на младите писатели (ОМП)".

Редактори на сайта: Огнян Антов, Мариан Желев, Елена Владова
Системен администратор: AntoLab

Автори (33) | Публикации (154) | Прегледи (171632) | Илюстрации (287) | Търсения (238) | Изтегляния (17637)

Платформа OMP 3, версия 14.25.29 (c) 2014 - 2020, AntoLab