Сайтът е архивиран в началото на 2017 г.
Общество на писателите - Варна : Онлайн трибуна, дневник и архив Литературното творчество според руския класик

Публикации


1

Отворена литературна формация, основана през февруари 2013, работеща по пропагандиране на литературното изкуство чрез иницииране на културни събития, школи, проекти, издания, четения и представяния.

Ивет Димитрова

Варна

Ивет Димитрова е адаптивна, отговорна, неконфликтна и притежава умения за работа в екип/колектив... Така пише в професионалната й биография. Все още няма творческа, а бива да се сложи нейното начало. Било с приказките или поезията й. Адаптивността й идва от умението да си подхвърля словото така, както дете си играе с любимите топчета. И знае кое къде да сложи, за да може сказката й да затанцува характерен танц. Отговорна, защото знае цената на думите. Неконфликтна - та нима човек, който пише приказки, може да се сбие по случайност или ненадейно на улицата? Колкото до уменията й за работа в екип - доказва го с многото герои, с които е приятел и сама кани на страниците на своите истории. Ивет е дипломиран психолог. Завършила е ВСУ „Черноризец Храбър”. С писателство не се занимава от вчера, но както сама споделя, само между другарчета е споделяла написаното. Желанието да публикува съвпада с намерението да издаде книга. Първата да е точно с приказки. Ивет живее във Варна и пръвото същество, което иска да зарадва със своя дебют в литературата, е дъщеря й. На добър час, Ивет!

По градове

Бургас / Русе / Варна (1) | Ванкувър (1) | Варна (15) | Велико Търново (2) | Дряново (1) | Дряново / Силистра (1) | Козлодуй (2) | Мездра (1) | Силистра (2) | София (3) |

НАЧАЛО | Инициативи | Периодика | Автори | Книги | Представяния | Документи | Колонката на... | Пращат ни |

Мобилна версия | Контакт | Съдържание | Файлове | RSS | Facebook | FR |

Copyright © varnawriterssociety.net

"Общество на писателите - Варна" (ОПВ) е приемник на "Общество на младите писатели (ОМП)".

Редактори на сайта: Огнян Антов, Мариан Желев, Елена Владова
Системен администратор: AntoLab

Автори (33) | Публикации (154) | Прегледи (171634) | Илюстрации (287) | Търсения (238) | Изтегляния (17637)

Платформа OMP 3, версия 14.25.29 (c) 2014 - 2020, AntoLab