Сайтът е архивиран в началото на 2017 г.
Общество на писателите - Варна : Онлайн трибуна, дневник и архив Литературното творчество според руския класик

Автори на Общество на писателите - Варна (А→Я)

Димана Сотирова

ВарнаПрофил

Елена Владова

ВарнаПрофил

Емил Младенов

КозлодуйПрофил

Мариан Желев

ВарнаПрофил

Милена Белчева

ВарнаПрофил

Общество на писателите

Профил

Огнян Антов

ВарнаПрофил

Пламен Петров

СилистраПрофил

Радост Георгиева

ВарнаПрофил

Теодор Иванов

ВарнаПрофил

Гостуващи автори (А→Я)

Отворена литературна формация, основана през февруари 2013, работеща по пропагандиране на литературното изкуство чрез иницииране на културни събития, школи, проекти, издания, четения и представяния.

По градове

Бургас / Русе / Варна (1) | Ванкувър (1) | Варна (15) | Велико Търново (2) | Дряново (1) | Дряново / Силистра (1) | Козлодуй (2) | Мездра (1) | Силистра (2) | София (3) |

НАЧАЛО | Инициативи | Периодика | Автори | Книги | Представяния | Документи | Колонката на... | Пращат ни |

Мобилна версия | Контакт | Съдържание | Файлове | RSS | Facebook | FR |

Copyright © varnawriterssociety.net

"Общество на писателите - Варна" (ОПВ) е приемник на "Общество на младите писатели (ОМП)".

Редактори на сайта: Огнян Антов, Мариан Желев, Елена Владова
Системен администратор: AntoLab

Автори (33) | Публикации (154) | Прегледи (173209) | Илюстрации (287) | Търсения (238) | Изтегляния (17842)

Платформа OMP 3, версия 14.25.29 (c) 2014 - 2020, AntoLab