sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги
КИЛ

Не пипайте българския език!

15.04.2014 | 1086

В ЗАЩИТА НА Т. 4, ЧЛ. 16 ОТ ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА: да се запази усвояването на книжовния български език като част...

Иван Овчаров

Възкръсването като ново начало

15.04.2014 | 1466

Всяко Начало е случайно откритото продължение на прекалено много натрупани текстове, завършващи с многоточие. До мига От...

Атанас Липчев

Има ни, живи сме!

15.04.2014 | 1478

Вярно, бая дълга реанимация се проточи, кажи-речи цяла година. Цяла година вестник “КИЛ” се бори да излезе о...

«« « 6
sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.42

(c) AntoLab