sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

Книгите на Сдружение на писателите - Варна (А→Я)

Ванилено небе, Милена Белчева (2007)

Гоблен от светлина, Дима Димитрова (2010)

Да остареем заедно, Руми Пенчева (2002)

Епистоларно с капчици от роза, Никола Анков (2013)

Ерато - сълзите на мълчанието, Руми Пенчева (2004)

Етюд за притихване, Милена Белчева (2015)

Жена на лунна светлина, Руми Пенчева (2002)

Жив, Мариан Желев (2010)

Заглавия, Панчо Недев (2014)

Истината за сътворението на Вселената и човечеството, Дима Димитрова (2012)

КОНЦЕНТРАТИ, Марко Илиев (2003)

Отвесно време, Никола Анков (2014)

ПОСЛЕДНИТЕ, Марко Илиев (2008)

Просветки, Донка Колева (2016)

Театрални и филмови пристрастия, Марко Илиев (2000)

УТРИННО ЗДРАЧАВАНЕ, Марко Илиев (2004)

„ОТНОВО”, театрални и филмови пристрастия, Марко Илиев (2012)

sdrujeniepisatelivarna.bg
начало секции автори книги

голям сайт

За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Сдружение на писателите - Варна

Платформа OMP 2, версия 14.42

(c) AntoLab