Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Архив на вестник "КИЛ"

10 (346). 10-2013PDF

9 (345). 09-2013PDF

7 (343). 07-2013PDF

5 (341). 05-2013PDF

3 (339). 03-2013PDF

2 (338). 02-2013PDF

1 (337). 01-2013PDF

12 (336). 12-2012PDF

11 (335). 11-2012PDF

10 (334). 10-2012PDF

9 (333). 09-2012PDF

8 (332). 08-2012PDF


първа предишна 1 2 3 слeдваща последна

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

За контакти:

НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Мобилна версия | Контакти | Съдържание | Facebook | RSS |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя
Ванилин Гавраилов, председател
Ангел Дюлгеров, заместник-председател
Управителен съвет: Ангел Дюлгеров, Ванилин Гавраилов, Мариан Желев, Руми Пенчева, Иван Овчаров, Кирил Георгиев, Ваня Колева
Телефон на Сдружението: 052 639374

Ангел Дюлгеров, главен редактор на вестник "КИЛ"

Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Мариан Желев
Системен администратор: AntoLab


Автори (21) | Публикации (54) | Прегледи (68121) | Илюстрации (98) | Търсения (123) | Изтегляния (21816)

Платформа OMP 2, версия 14.42 (c) 2014 - 2019, AntoLab