Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ "АТАНАС ЛИПЧЕВ 2020"

Ангел Дюлгеров

28.11.2020, 18:56:11. Промяна: 28.11.2020, 19:05:40. Прегледи: 1509

СДРУЖЕНИЕ НА ПИСАТЕЛИТЕ – ВАРНА

 

Жури в състав: проф. дфн Сава Василев - председател, и членове: Владимир Шумелов, Ангел Дюлгеров определи сред получените 205 разказа от страната и чужбина следните наградени автори на Шестия национален литературен конкурс за разказ „Атанас Липчев 2020“:

 

 

1. Красимира Асенова Николова – гр. Русе, разказ „Танчето”

2. Десислава Грамадникова – гр. Пловдив, разказ „Песен за отвъд“

3. Даниел Димитров Донев – гр. София, разказ „Гардероб“

         Решението на журито е окончателно.

 

гр. Варна, 28.11.2020 г.

Сподели:

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

За контакти:

Ангел Дюлгеров †


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Мобилна версия | Контакти | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Мариан Желев
Системен администратор: AntoLab


Автори (56) | Публикации (58) | Прегледи (123060) | Илюстрации (139) | Търсения (173) | Изтегляния (40121)

Платформа OMP 2, версия 14.42 (c) 2014 - 2021, AntoLab