Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Успешно завърши Поетичният конкурс „И нищо повече от любов“ – в памет на Иван Овчаров

Ваня Колева

29.04.2024, 06:09:06. Промяна: 03.05.2024, 03:09:40. Прегледи: 418

  
          Второто издание на организирания от Средното училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ – Варна, Поетичен конкурс „И нищо повече от любов“ – в памет на Иван Овчаров, бе тържествено финализирано на 26 април 2024 г.
          Събитието се проведе в присъствието на ръководството на учебното заведение: на директора – г-н Емил Груев, зам.-директора по учебната дейност и преподавател по български език и литература – г-н Бончо Ангелов, учители и ученици. Водещи бяха учениците: Лидия Церовска – XII Д клас, Никола Султанов – V Б клас, Мартина Николова – V Б клас, умело напътствани от преподавателя по български език и литература – г-н Пламен Керанов. Почетен гост за празника бе Пейчо Овчаров, синът на Иван Овчаров. Присъстваха още Ваня Пенчева, учител по български език и литература и близка приятелка на сем. Овчарови, Милка Юдова от Издателство „Онгъл“, съдействала за отпечатването на „Алманах – 2024“, д-р Ваня Колева, гл. ред. на в. КИЛ („Култура, Изкуство, Литература“).
Емоционално и въздействащо бе награждаването на победителите в поетичната надпревара. Освен предвидените от ръководството на гимназията отличия – грамота и подарък – книгата на Соня Николова „Българска популярна енциклопедия“ (изд. 2020, в 896 с.), младите таланти получиха стихосбирки на Иван Овчаров, дарени им от неговия син. Лауреати на отличията са: Първа награда – Магдалена Вълчева – XII Г клас – за „Виж как“; Втора награда – Теодора-Десислава Ахпазова – XII Е клас – за „До моята бъдеща любов“; Трета награда – Даная Благоева – X А клас – за „Кибритена душа“, и Калоян Стоянов – VI А клас – за „Надежда“.
        Представен бе също и внушителният по обем – в 244 страници, „Алманах – 2024“ на Средното училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, изведен до окончателния си вид от Издателство „Онгъл“ – Варна. „Алманахът“ събира авторски текстове – стихотворения и белетристични творби на български и различни чужди езици, написани от ученици, както и преводи, направени от възпитаници и преподаватели. Книгата е богато илюстрирана с картини – живопис и графика, на млади художници, обучаеми в гимназията. Подготвена с вдъхновение и обич, тя бе посрещната с радост и чувство за споделеност от присъстващите.
        Показател за интереса към изданието е пантомимата „Крадци на алманаси“, подготвена и артистично изпълнена от дванадесетокласници в учебното заведение. Музикални изпълнения на пиано и китара – също от обучаеми в Средното училище, съдействаха за въздействащата атмосфера на събитието.
         *
         Иван Овчаров е роден на 18 август 1959 г. в гр. Русе, но от 1973 г. живее в гр. Варна, където умира на 14 септември 2020 г. Дългогодишен преподавател по български език и литература в Средното училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ – Варна, той оставя трайна диря в сърцата и умовете на своите колеги и ученици. Литературовед и поет, с научни публикации в сп. „Език и литература“ (1991 г. и 1993 г.) и на ред други места.
Автор е на книгите: „Прощаване с небесата“ (1992); „Мъртъв сезон“ (1994); „Храмът“ (1998); „Мъжете на България“ (1999, второ допълнено издание 2005); „Каквото след това от нас проплаче“ (2003); „Разсечена луна“ (2003); „Защо изкуството е продължение на живота“ (2008); „И нищо повече от любов“ (2010); „Еволюция на седмичното разписание“ (2015); „В отекването смисълът личи“ (2019); „Надеждите за спомени се молят“ (2021, посмъртно); „Малки истории с лиричен край“ (2021, посмъртно).
        Във вестник КИЛ („Култура, Изкуство, Литература“) Иван Овчаров печата за първи път в бр. 4 за 1992 г., след като изданието се появява със своя първи брой през юли 1992-ра. Дълги години е в редакционната колегия на в. КИЛ, като във времето от бр. 1–10 за 2009 г., бр. 1–12 за 2010 г., бр. 1–12 за 2011 г., бр. 1–10 за 2012 г. е и главен редактор на вестника. Създател е и главен редактор на сп. „Поезия…“ (2000 г.). Председател на Сдружението на писателите – Варна, в периода 2012 – 2015 г.
        Лауреат е на две награди „Варна“ за литература. Носител на Първа награда на Националния конкурс на името на Петко и Пенчо Славейкови за лирическо стихотворение – гр. Трявна, май 2019 г. Първа награда от Национален конкурс „Никола Вапцаров“ на в. „Български писател“ (1999). Първа награда от Национален конкурс „Пеньо Пенев“ (Димитровград, 1988). И още десетки други, за да се стигне до началото – за първата му публикация в печата въобще (сп. „Родна реч“, 1976 г.), която е отличена с една от годишните награди на изданието.
        Поетичният конкурс „И нищо повече от любов“ е знак за заслужена почит и поклон към твореца, изследователя, преподавателя – към радетеля за знание и култура Иван Овчаров. Заслужава уважение и адмирации Средното училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ – Варна, за това, че учреди и за втори път вече организира този конкурс.
   
Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

Ваня Колева

https://liternet.bg/publish/vkoleva/index.html

Д-Р ВАНЯ КОЛЕВА Ваня Колева Колева е родена на 30.Х. Завършва Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, специалност „Българска филология“ (1987–1992). Има образователна и научна степен „Доктор“ (по български фолклор), след като през 1998 г. защитава дисертация на тема „Дискурс на красотата (Женските образи в българските народни песни)“, научен консултант – проф. д-р Надежда Драгова. Научните ѝ интереси са в областта на българския фолклор, българската литература от XIX – XXI век и българския език. Участва с доклади в научни конференции, публикува в научни сборници и периодичния печат. Автор е на книгите: „Естетика и ритуал. Женската красота в българските народни песни“, Бургас, „Матаник-М“, 1999, 128 с., ISBN 954-8985-14-4. Допълнено електр. издание – LiterNet, 26.10.2002 г., <http://liternet.bg/publish/vkoleva/estetika/content.htm>; „Фолклор, митология и литература“, Варна, LiterNet, 2007, 208 с., ISBN 978-954-304-288-3. Също: Електронно списание „Литературен свят“, № 7, март 2009, <http://literaturensviat.com/?p=7915>;„Часовникът и воденицата. Българският фолклор и литература“, София, „Карина – Мариана Тодорова“, 2014, 242 с., ISBN 978-954-315-078-6 (по национален конкурс „Помощ за книгата“ към Министерство на културата);„Къде грешим най-често? Наръчник по правопис и пунктуация със задачи за упражнения. 7 – 12 клас“, София, „Диоген.bg“, 2004, 128 с., ISBN 954-909-34-7-6. (В съавторство с Драгомир Чанков). Работи като коректор – първо във варненските ежедневници „Народно дело“, „Черноморие“ и „Черно море днес“, после в издателство „Наука и икономика“ към Икономически университет – Варна, а от 2016 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна. От 2008 г. е научен секретар за България на българо-австрийския Научен център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ – Zentrum für mediävistische Studien St. Erzengel Michael – Geiseswissenschaftlichen Fakultät der Universität Schumen, и участва в редколегията на научните издания на този Център. Член на Сдружението на писателите – Варна.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (262) | Прегледи (243897) | Илюстрации (449) | Търсения (1014) | Изтегляния (213251)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab