Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Нови членове в Сдружение на писателите - Варна и празнично четене по повод Деня на поезията.

НОВИНИ

01.10.2023, 21:32:36. Промяна: 05.10.2023, 00:42:25. Прегледи: 878

        На общо събрание, проведено на 29. IX. 2023 г. от 18:00 ч. в Дома на писателя бяха обсъдени текущи въпроси и се проведе гласуване за прием на нови членове. Вечерта завърши с литературно четене от присъстващите творци.
       В Сдружение на писателите – Варна бяха приети следните автори (по азбучен ред): Борислав Арнаудов (представен от Валентина Лозова), Мариана Стоянова (представена от Станка Бонева),  Ненчо Чуклев (представен от д-р Ваня Колева),  Светла Велева (представена от Валентина Лозова), Стела Стоянова (представена от Катя Вангелова) и  Юлиян Атанасов (представен от д-р Ваня Колева).
      Добре дошли! Желаем им здраве и много вдъхновения!
 
 
На кадрите – членове на УС представят кандидат-авторите:
 
 
Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

НОВИНИ


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (250) | Прегледи (230757) | Илюстрации (443) | Търсения (922) | Изтегляния (211483)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab