Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

ЯНИС РИЦОС (1 .05.1909 г. – 11.11.1990 г.)

Матейна Нулис

23.04.2023, 11:01:12. Промяна: 23.04.2023, 11:04:33. Прегледи: 367

Превод от гръцки: Матейна Нулис

 

ПРОЛЕТНА   СИМФОНИЯ

(откъси)
* * *
Ще напусна
заснежения връх,
който с гола и бяла усмивка
топлеше безкрайната ми самота.

Ще отърся от раменете си
златния прах на звездите,
както врабците
отърсват снега
от крилете си.

Скромен и невредим,
щастлив и непокварен
ще премина
през ласките
на цъфтящите акации
и ще клъвна
от искрящия пролетен прозорец.

* * *
Виж, любима,
как печално те гледат
ръцете ми.
Като две сиротни деца -
плакали в нощта
и преспали,
зъзнейки върху снега
без трошица хляб.
Замръзнаха, но не просиха.

* * *
Екот на светлинна камбана
ни посреща
на златистия бряг.
Зората преминава по пясъка,
намокрила
голите си стъпала
от позлатената вълна.

Една девойка
разтвори прозореца

и се усмихна на морето.
Премрежи очи пред светлината
и се втренчи дълбоко
в мистичното сияние
на усмивката си.

* * *
Чуй клепалата
на околните храмове.

Те ехтят от далеко,
от необятните глъбини;
от устните на децата;
от невинните лястовици;
от белите неделни дворове;
от дивите лози;
от гълъбарниците
в скромните къщи.

Чуй клепалата
на пролетните храмове-
храмове,
които не познаха
разпятие и възкресение.
Познаха само иконите
на годишните месеци
с гальовната им майка,
която ги чакаше в нощите
на прага;
с миролюбивия баща
ухаещ на поле,
стаил в очите си послание
от идващата Магдалена.

Исусе,
какъв ли щеше да е пътят ти
без уханните смирна и нар
по прашните нозе?

От далеко, от далеко,
с болезнена усмивка
ти гледаше небето,
додето дъхът на житата
и женските стъпки

се усмихваха в прозореца ти.

Любима,
откъсвайки лайката
и съзерцавайки морето,
ще изречем отново
с птици и треви
молитвата от детството.

И от далеко, издълбоко,
клепалата
на детските храмове
ще запеят песента
на нежния Назарет
високо над зелените поля.

* * *
Любов, Любов,
ти не ми донесе
за вечеря
дори трошица светлина.

Безропотен, гладен и гол,
скитах се из планините,
отправяйки неуморно
поглед към небето
с надежда за награда
от песента и тишината.

Искри светът
извън скръбта ти,
светлината и кръвта,
тишината и песента.

О, любими хора,
как може
да отвръщате глави?
Как може
да не се усмихвате?
Отворете прозорците!

* * *
Облян от светлина
излизам на балкона,
гол -
да вдишам дълбоко
вековния вятър
с обилно благоухание
на южни гори
и солта

на безбрежно море.

Искри светът
неуморимо.
Вижте!

 

 

Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

Матейна Нулис

http://catalog.libvar.bg/view/show_avt_data.pl?id=3548&SRV=false&LANG=bg

МАТЕЙНА НУЛИС Матейна Василева Нулис – родена на 6 ноември 1955 г. в гр. Варна. С гръцки произход по бащина линия, българка по майчина. Завършва IV-та езикова гимназия „Фр.Ж.-Кюри” – Варна. Учи във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” и Институт за международен туризъм – Варна. Публикувала е в литературните списания „Простори”, ”Везни”, ” Знаци”, „Поезия, „Меценат и мир” (Москва). Участвала е след селекция в международните антологии „Из века в век” (Москва), „ВИДЕЛО” (Сърбия),”Гласовете на пространството” (САЩ), множество български антологии и електронни литературни сайтове. Участник е в редица литературни форуми и срещи. Автор на стихосбирките „В трезора на сърцето” (1998 г.) и „Обстрелване на мрака” (1999 г.). Членува в Сдружение на писателите – Варна от 2010 г. (https://www.moreto.net/novini.php?n=101905). Превежда поезия от руски и гръцки език.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (250) | Прегледи (230709) | Илюстрации (443) | Търсения (922) | Изтегляния (211479)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab