Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

РИМУВАНИ УСМИВКИ

Афоризми
изд. "Море", Варна, 2010
Сподели:
Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

Георги Бербенков

Профил

Георги Бербенков е роден на 17 май 1941 г. в град Добрич, където живее до края на средното си образование. Висшето си завършва във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна и няколко години служи във Военноморския флот. Работил е като старши редактор в Държавно военно издателство – София. След пенсионирането си Бербенков издава хумористичния вестник „Маскарад“. Сега се занимава с издателска и редакторска дейност. Има издадени двадесет и пет самостоятелни книги и участва в няколко сборника, сред които и дванадесетте тома на „Законите на Мърфи в ефир“. Предимно пише афоризми, епиграми и анекдоти, но нерядко публикува фейлетони и разкази. Автор е на книги с афоризми, епиграми, анекдоти, фейлетони и разкази, първите от които са илюстрирани от българския график и карикатурист Борис Димовски. Превеждан е на английски, полски, македонски, руски, сръбски и украински. Негови произведения често се публикуват в местния и централния печат, в периодични издания и литературни сборници, излъчвани са по Радио Варна и БНР, както и по БНТ. Седмичникът „България“ от Чикаго (вестникът на българите в САЩ) пет години отделя 61-вата си страница за афоризмите на Бербенков, и го включва в редколегията си. Книгата му с афоризми „Остроумия“ е пусната в САЩ като електронна и се разпространява в 50 държави. Георги Бербенков в навечерието на 2013 г. става носител на престижната награда „МАСКА'Р“ – на българската общност в Лос Анджелис за принос към запазването, съхраняването и разпространението на българското културно наследство и обявен за почетен член на общността.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (83) | Публикации (84) | Прегледи (151557) | Илюстрации (251) | Търсения (237) | Изтегляния (180218)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2022, AntoLab