Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

ПЕВЕЦЪТ НА ДОБРУДЖА. Войната в творчеството на Йордан Йовков

Литературно-исторически очерк

Христо Венчанлиев, автор и съставител;
Изд. "Онгъл", Варна, 2021 г.
ISBN 978-619-7373-93-6
Сподели:
Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

Христо Георгиев (Венчанлиев)

Профил

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ (ВЕНЧАНЛИЕВ) е роден на 21. 08. 1942 г. до бившия площад „Маслобойната” (сега Експресбанк) - гр. Варна. Учи в ОУ „Цар Симеон” (бивше „Йордан Ноев”) и Трета гимназия в родния си град. Публикува във вестници и списания, сътрудничи на „Радио Варна”. Списва за кратко в-к „Корабостроител”. Завършва специалности „българска филология” и „история” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Преподава български език и литература във Вечерен механотехникум – гр. Девня, ОУ „Хр. Смирненски” – с. Тополи, Техникум по горско стопанство и дървообработване – гр. Варна, ОУ – с. Партизани. Бил е редактор във вестник „Корабостроител”, културномасовик в ХЗ „Карл Маркс”- Девня. Работил е в Комитета за младежтаи спорта и в Окръжния съвет за изкуство и култура. Женен, с един син. Член е на Сдружението на писателите – Варна. Понастоящем пенсионер, той живее в село Венчан, община Провадия. Автор е на книгите ”Венчанско лале” и ,„Полет над Провадия”. През 2021 г. излезе новата му книга „Певецът на Добруджа. Войната в творчеството на Йордан Йовков” (изд. "Онгъл", Варна)


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (250) | Прегледи (229808) | Илюстрации (438) | Търсения (909) | Изтегляния (211310)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab