Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

ЖИВ

Действието на романа се развива в наши дни. Главният герой, Георги Веселинов, е творец и едновременно с това управител на фирма за щори. Признат е за талантлив писател, а също и за добър търговец, който печели добре по обекти в Банско и Черноморието. След инцидент обаче изпада в състояние на клинична смърт. Приемат го в болница, където лекари се борят за живота му. Докато трае това съзнанието му продължава да работи. За краткото време – от инцидента до връщането на нормалната работа на органите му – пред очите му минава целият живот. Разказът върви от първо лице единствено число. Главния герой разкрива миналото си по онзи безкомпромисен начин, при който може да го направи само човек, изпаднал в подобно състояние. Той се връща към спомените, за да намери както доброто, така и грешките в миналото си. В последствие разбира, че по време на инцидента неговата съпруга е приета в болница, където се ражда синът му. Той се връща в детството си, минава през зрелите си години, за да стигне до момента, в който разбира, че неговите действия водят до фаталната развръзка. И всичко това под натиска на усещането, че е мъртъв и въпреки това продължава да се възприема като Жив човек, който съзира дълбочината на собствената си житейска история. Двадесет минути – приблизително толкова трая клиничната смърт. Време достатъчно, за да прецени Георги Веселинов колко много е сгрешил и какво би сторил, ако бе ЖИВ.
Сподели:
Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (250) | Прегледи (230757) | Илюстрации (443) | Търсения (922) | Изтегляния (211483)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab