Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Книгите на Сдружението (А→Я)

Ванилено небе, Милена Белчева

Гоблен от светлина, Дима Димитрова

Да остареем заедно, Руми Пенчева

Епистоларно с капчици от роза, Никола Анков

Ерато - сълзите на мълчанието, Руми Пенчева

Етюд за притихване, Милена Белчева

Жена на лунна светлина, Руми Пенчева

Жив, Мариан Желев

Заглавия, Панчо Недев

Истината за сътворението на Вселената и човечеството, Дима Димитрова

КОНЦЕНТРАТИ, Марко Илиев

Отвесно време, Никола Анков

ПОСЛЕДНИТЕ, Марко Илиев

Просветки, Донка Колева

Театрални и филмови пристрастия, Марко Илиев

УТРИННО ЗДРАЧАВАНЕ, Марко Илиев

„ОТНОВО”, театрални и филмови пристрастия, Марко Илиев

Сдружението на варненските писатели е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Негов първи председател е Иван Троянски. Официално печатно издание на сдружението е в. "КИЛ", чийто първи главен редактор става Марко Илиев. Сдружението се помещава в Дома на писателя на ул. Крали Марко №11, средище на много литературни срещи. Сред известните гости са Артур Лундквист, член на Нобеловия комитет, както и познатият в цял свят голям американски поет Уилям Мередит.

За контакти:

НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | Мобилна версия | Контакти | Съдържание | Facebook | RSS |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя
Ванилин Гавраилов, председател
Ангел Дюлгеров, заместник-председател
Управителен съвет: Ангел Дюлгеров, Ванилин Гавраилов, Мариан Желев, Руми Пенчева, Иван Овчаров, Кирил Георгиев, Ваня Колева
Телефон на Сдружението: 052 639374

Ангел Дюлгеров, главен редактор на вестник "КИЛ"

Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Мариан Желев
Системен администратор: AntoLab


Автори (19) | Публикации (39) | Прегледи (21630) | Илюстрации (74) | Търсения (86) | Изтегляния (5816)

Платформа OMP 2, версия 14.42 (c) 2014 - 2017, AntoLab