Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Публикации

Няма все още публикации.

Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

Веселина Цанкова †

ВЕСЕЛИНА ЦАНКОВА Веселина Пенчева Цанкова е родена на 19 октомври 1931 г. В периода 1955 – 1972 г. работи като касиер и счетоводител в Радио Варна. Съосновател на Сдружението на писателите – Варна; известно време е била негов председател. Пиесите ѝ са поставяни на варненска сцена и в редица театри в страната. Известна е и с книгите си за деца. Сценарист на българския игрален филм Някой пред вратата Книги Защото съм Мария (разкази и новели) – Държавно издателство – Варна, 1972 Приказки с раче – Отечество (издателство), 1984 Щуро лято (новела) – ИК Зелена вълна, С., 1993 Кокиче: Приказка за безстрашните цветя – Отечество (издателство), 1995 Голяма олелия с малката хамсия (морски приказки) – изд. Земя прес, С., 1996 Ай Кю (пиеси) (съд. Някой пред вратата; Капсулата; Ай Кю) – ИК Зелена вълна, С., 2001 Малкото птиче лястовиче (за деца): ИК Зелена вълна, С., 2003 Разговор в синьо с Христо Кирчев – ИК Стено, Варна, 2005 Цамбур (за деца) – ИК Стено, Варна, 2009 Шарено яйце (за деца) – ИК Стено, Варна, 2009 Повестница за един български войвода: варненската фамилия Карамфилович с трагедията и величието на Македония – изд. Морски свят, Варна, 2012 Участие в сборници и други издания 10+ фестивални пиеси – изд. Славена, Варна, 2005 Ex libris (избрани стихове) (съдържа и преводи от Иван Троянски): автори Веселина Цанкова, Иван Троянски, Турхан Расиев – изд. Славена, Варна, 2005 8 фестивални пиеси (сборник) – Сдружение Нова българска драма, Шумен, 2008 Летопис на извисената духовност: 20 години Сдружение на писателите – Варна – автори Веселина Цанкова и Марко Илиев, изд. Морски свят, Варна, 2011 Умира на 2.ІV. 2014 г. От 2018 г. една от улиците в местността Манастирски рид във Варна носи нейното име.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (250) | Прегледи (230724) | Илюстрации (443) | Търсения (922) | Изтегляния (211481)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab