Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Публикации


1
Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

Венеция Павлова

ВЕНЕЦИЯ ПАВЛОВА Венеция Павлова Маркова е родена на 9.ІХ. в гр. Попово, обл. Търговище. Живее, работи и твори в гр.Варна. Пише стихове, разкази и приказки. Издала е четири поетични книги: „В дома на времето и вятъра“ - 1994 г., „Мелодия за полет“ - 1999 „Душа на птица“ - 2003 г. „Стрели на светлината“ - 2014 г. и една детска книга -„Незабравки” разказчета за малки деца с рисунки от авторката - 2017г. Публикувала е свои творби в национални и регионални литературни алманаси и сборници. Член е на Сдружение на писателите – гр. Варна


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (250) | Прегледи (230711) | Илюстрации (443) | Търсения (922) | Изтегляния (211479)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab