Сдружение на писателите - Варна : Официален сайт

Публикации

Няма все още публикации.

Издадени книги

Сдружение на писателите - Варна е учредено през 1990 г. То е първата независима организация от този тип в страната след промените през 1989 г. Помещава се в Дом на писателя, ул. "Крали Марко" № 11

Нели Никова

НЕЛИ НИКОВА (Нели Николова Никова), филолог, поет, редактор, е родена на 30. ХІ. 1969 г. в гр. Варна. Живее и работи в гр. Суворово. Занимава се с поезия от ученическите си години. Оттогава са и първите ѝ поетични опити. Нейната първа печатна публикация е през далечната 1987 година в регионалния вестник „Народно дело”, където са публикувани две нейни стихотворения. Член е на Сдружение на писателите - Варна. От 2007 г. започва да публикува творбите си в сайт Otkrovenia, а малко по-късно и в Stihovebg. Участва три поредни години в литературен конкурс на издателство „Анубис - Булвест”, a нейни стихотворения са публикувани в техен алманах. Публикува и в алманасите „Културна палитра” и „Тракийска лира”, сборници, електроннии издания и др. Редактор на редица автори. Нели Никова има една издадена стихосбирка: „В магията на твоя сън – желана...” през есента на 2010 г.


НАЧАЛО | НОВИНИ | КИЛ | АВТОРИ | КНИГИ | КОНКУРС | Съдържание | Facebook | RSS | ДАТИ | ЗА НАС |


Варна 9000, ул. Крали Марко № 11, Дом на писателя

Катя Вангелова, председател
Иван Доброгледски, заместник-председател
Управителен съвет: Катя Вангелова, Иван Доброгледски, Ваня Колева, Станка Бонева, Валентина Лозова
Ревизионна комисия: Радостина Драгоева, Димитър Кандев, Венеция Павлова
За контакти: sdrujenie_pisateli_varna@abv.bg

Ваня Колева, главен редактор на вестник "КИЛ"
Кил [вестник:месечник] : Култура, Изкуство, Литература / МС ООД - Год. 1, N 1 (1992) -. - Варна : МС ООД, 1992-. - 41 см
ISSN 1310-120Х
УДК 886.7-1/-9+7.01+008(497.211)

Администратор и редактор на сайта: Станка Димитрова
Системен администратор: AntoLab

Автори (91) | Публикации (250) | Прегледи (230744) | Илюстрации (443) | Търсения (922) | Изтегляния (211483)

Платформа OMP 2, версия 14.45 (c) 2014-2024, AntoLab